Виплата грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) житлового приміщення

Виплата грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) житлового приміщення

1229
0

Міністерством оборони визначені розміри грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом ними житлових приміщень та граничний розмір орендної плати у разі оренди військовою частиною житла для військовослужбовців.

 1. Грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення виплачується: особам офіцерського складу у разі, коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження ними військової служби (навчання).
 2. Військовослужбовці та члени їх сім’ї реєструються за юридичною адресою військової частини.
 3. Військовослужбовець повинен подати рапорт до житлової комісії військової частини у яку прибув для подальшого проходження служби для зарахування його та членів його сім’ї на квартирний облік.
 4. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру особа офіцерського складу (курсант) разом з рапортом подає командиру військової частини (начальнику вищого військового навчального закладу) такі документи: копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

— копії облікової картки фізичної особи — платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають із ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

— витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

— Ф-3;

— довідку квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу);

— копію завіреної підписом командира військової частини та печаткою військової частини довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби, виданої КЕВ (КЕЧ) району (для осіб офіцерського складу); копію свідоцтва про шлюб (за наявності); копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

 1. У разі необхідності житлова комісія здійснює перевірку всіх зазначених документів.
 2. Військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини разом із пакетом документів, який реєструється в адміністративному відділі військової частини.
 3. Для ведення обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями разом із рапортом, на отримання цієї грошової компенсації, командирами військових частин призначаються посадові особи з числа особового складу фінансових органів, до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання. Якщо фінансовий орган у військовій частині (установі) відсутній призначається інша посадова особа із числа особового складу.
 4. Призначена посадова особа оформлює на кожного військовослужбовця облікову картку виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла який зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю (курсанту) зазначеної компенсації.
 5. Грошова компенсація виплачується щомісяця, конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається щороку в наказі Міністерства оборони України про бюджетну політику, виходячи з наявного фінансового ресурсу, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України для цієї виплати на відповідний бюджетний період за пропозиціями ГКЕУ ЗС України;
 6. Міністерством оборони визначені розміри грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом ними житлових приміщень та граничний розмір орендної плати у разі оренди військовою частиною житла для військовослужбовців.

Розміри відповідних виплат встановлені наказом Міністерства оборони України від 15 лютого 2018 № 65 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2018 рік».

Нагадаємо, що зазначені компенсації та виплати встановлюються відповідно до розділів VII (оренда) та VIII (компенсація за піднайом) Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що затв. наказом МОУ від 30.11.2011 № 737.

Так, з 01 січня 2018 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень, 15 пунктом наказу встановлюється:

у місті Київ – 3400 грн. на місяць;
в обласних пунктах – 2550 грн. на місяць;
в інших населених пунктах – 1700 грн. на місяць.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 рази.

Нагадаємо, що 8 лютого Верховна Рада підтримала законопроект № 5027 яким поширено виплату компенсації за піднайм (найом) жилого приміщення на військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом. Але станом на сьогодні цей закон ще підписаний Президентом та відповідно не набув чинності.

Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) у 2018 році не може перевищувати такі максимальні розміри (пункт 16 наказу):

у місті Київ:
склад сім’ї 1-2 особи – 4000 грн.;
склад сім’ї 3 особи – 4100 грн.;
склад сім’ї 4 особи і більше – 6000 грн.;

в обласних центрах:
склад сім’ї 1-2 особи – 3000 грн.;
склад сім’ї 3 особи – 3350 грн.;
склад сім’ї 4 особи і більше – 4520 грн.;

в інших населених пунктах:
склад сім’ї 1-2 особи – 2000 грн.;
склад сім’ї 3 особи – 2300 грн.;
склад сім’ї 4 особи і більше – 3000 грн.

 1. Виплата грошової компенсації здійснюється за розрахунком (заявкою) потреби в коштах на компенсацію за піднайом житла який подає військова частина (установа) на наступний місяць та до 20 числа кожного місяця до ГКЕУ ЗС України. Заявки повинні містити обґрунтування потреби в коштах та детальні розрахунки. Заявки підписуються командиром (начальником) військової частини (установи, організації), начальником фінансового органу та посадовою особою, яка наказом командира (начальника) визначена відповідальною за зазначений напрямок.
 2. Відповідальність за своєчасне подання заявок та використання коштів, які надійшли на рахунки військових частин (установ) покладено на командирів військових частин (установ).

Витяг із ІНСТРУКЦІЇ про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-12)
Порядок оренди й оплати орендованого жилого приміщення у Збройних Силах України

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY